Postup tvorby webových stránek

Při vytváření nových webových stránek, migraci nebo redesignu vycházíme z postupů, které se osvědčily u již realizovaných webových stránek.

V ideálním případě probíhá komunikace s klientem o cílech a požadavcích kladených na nový web. Na základě prvotních informací můžeme posoudit nároky nové webové prezentace, technické detaily a mety, které mají webové stránky splnit. Klient obdrží rámcový rozpočet a časový harmonogram.

Pokud si klient přeje redesign nebo migraci stávajících web stránek, věnujeme se podrobné analýze aktuálních webových stránek. Analyzujeme celkový stav www stránek, návštěvnost, klíčová slova zahrnutá v textu, rozložení jednotlivých prvků na stránkách a z toho vzniklé případné problémy, kterých je nutné se vyvarovat při budoucí správě webu klientem.

Vytvoříme plně funkční koncept webu se základní grafikou. Bude k dispozici rozložení jednotlivých objektů na stránkách a vztahy. Po shlédnutí klientem probíhá komunikace o úpravách konceptu. Po odsouhlasení finálního rozhraní vyhodnotíme rozsah a technickou náročnost projektu. Stanovíme finální cenu a průběh realizace.

Po odsouhlasení ceny a rozsahu služeb, připravíme smluvní dokumenty. Tvorba webových stránek a všechny dohodnuté služby budou podložené smluvně. Smlouva obsahuje i přesné termíny dokončení a předání projektu. V den podpisu smlouvy Vám zašleme přístup do připravovaného projektu, abyste mohli s webem, případně eshopem začít pracovat a doplňovat obsah a produkty, pokud to není určeno ve smlouvě jinak.

Po vzájemné diskusi o vzhledu stránek Vám připravíme grafický návrh připravované webové prezentace a po jeho odsouhlasení se pustíme do práce na webdesignu.

Naplníme webové stránky požadovaným obsahem. Buď vytváříme nový obsah, vkládáme obsah dodaný klientem nebo provádíme migraci z původních webových stránek. Doplňování probíhá na odděleném serveru.

Před spuštěním webových stránek do ostrého provozu na hostingu klienta, provádíme technické testy se zaměřením na rychlost, dále prověřujeme funkčnost a kompatibilitu internetových prohlížečů.